Добре дошли в системата за помощ.

1. Какво може да прави Б4
2. Устройство на програмата
3. Указател


Този текст е разделен на страници. Това е първата.
Ако думите под мишката пожълтеят, това е препратка към
друга страница. Можете да щракнете за да я видите.
После се върнете с бутона "<".
=================край====================================